Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.06.2021
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2020 udzielone jednogłośnie!

16 czerwca br. na XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego udzielone zostało Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 r.  Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, podjęli tę decyzję jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu starosta Paweł Cieśliński podziękował radnym za docenienie pracy Zarządu Powiatu, wskazując na fakt, iż rok 2020, mimo postępującej pandemii, był dla rozwoju naszego powiatu dobrym czasem, ponieważ można było zrealizować wiele nowych zadań w postaci licznych inwestycji, projektów społecznych czy też edukacyjnych. Podkreślił również, ze część z nich powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które znacząco wzmocniły nasz potencjał finansowy. Rok 2021 to nowe wyzwania i nowe zadania.  Zapewne niektóre z nich  będą podlegały weryfikacji po oszacowaniu społecznych i gospodarczych skutków trwającej pandemii koronawirusa, ale  mimo to należy pozostawać pełnymi optymizmu i dokładać wszelkich starań, by zapewnić mieszkańcom naszego powiatu jak najlepsze warunki do życia.

Galeria

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński