Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.06.2021
Starszy brygadier Bogdan Cywiński wyróżniony tytułem: Osobowość Powiatu Działdowskiego! (film)

16 czerwca br. w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Działdowskiego, w trakcie której starszy brygadier w stanie spoczynku Bogdan Cywiński odebrał honorowy tytuł: „Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Przypomnijmy, że 12 maja 2021 r. Rada Powiatu Działdowskiego podjęła uchwałę o przyznaniu Bogdanowi Cywińskiemu honorowego tytułu: Osobowość Powiatu Działdowskiego, zatwierdzając tym samym decyzję Kapituły z dn. 22 marca 2021 r. podjętą w tej sprawie.

Starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku Bogdan Cywiński urodził się w Humięcinie. 1 sierpnia 1982 r. rozpoczął służbę w y pożarnej jako student podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1987 r. i awansie do stopnia podporucznika pożarnictwa podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ciechanowie na stanowisku dowódcy kompanii. Z uwagi na doskonałe wyniki pracy szybko awansował na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Ciechanowie. W 1991 r., z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, podjął służbę w Działdowie na stanowisku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w stopniu kapitana. W 1992 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, podległej Komendzie Rejonowej PSP w Mławie. W latach 1994-1995 pracował jako starszy oficer w Komendzie Rejonowej PSP w Mławie, zaś w latach 1995-1998 na tym samym stanowisku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Ciechanowie. W 1998 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla województwa ciechanowskiego”. W 1999 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Tu, przez 19 lat, tworzył nowe struktury komendy, organizował ratownictwo zgodnie z nowymi uwarunkowaniami i zabiegał o jak najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Jego działania były systematycznie doceniane, choćby poprzez nadanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych złotej odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i brązowego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Współpracował również ze służbami i  organizacjami, m. in. z Policją, ZHP, Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Pszczelarzy Warmii i Mazur, za co był wielokrotnie odznaczany. W 2012 r. otrzymał złoty medal „Za długoletnią służbę”, zaś w 2016 r. Złoty Krzyż Zasługi. W listopadzie 2017 r. odszedł na emeryturę. Mieszka w Mławie.

Dyplom oraz statuetkę wręczyli st. brygadierowi Bogdanowi Cywińskiemu starosta Paweł Cieśliński i przewodniczący rady Michał Struzik, zaś laudację wygłosił radny Paweł Rutkowski.

„Osobowość Powiatu Działdowskiego” to wyróżnienie tytułem i statuetką, przyznawane za wybitny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny powiatu działdowskiego. W 2012 r. otrzymał je Michał Boni, w 2013 r. Jerzy Stępień, w 2014 r. Elżbieta i Gabriel Chojakowie, w 2016 r. Gustaw Marek Brzezin, w 2017 r. ks. bp Andrzej Wojciech Suski, w 2018 r. Jan Regulski, w 2019 r. tytuł nie został przyznany, zaś w 2020 r. otrzymał go Artur Chojecki.

W trakcie uroczystej części sesji uhonorowano również pamiątkowymi statuetkami i dyplomami:

– właściciela klubu Gabriela Chojaka, prezesa klubu Ferdynanda Chojnowskiego i wybitnego tenisistę stołowego Jiřiego Vrablika (w jego imieniu statuetkę i dyplom odebrał prezes klubu) za zdobycie drużynowego Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym przez Klub Sportowy Dekorglass.

– Zdzisława Ziółkowskiego i Sławomira Marońskiego ( w jego imieniu dyplom odebrał zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki), za wkład w rozwój dyscyplin sportowych mających istotne znaczenie dla powiatu działdowskiego.

Całość uświetnił występ zespołu muzycznego złożonego z nauczycielek – artystek zatrudnionych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Arno Kanta w Działdowie.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński