Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 04.01.2024
„AKTYWNA TABLICA” w szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski

W grudniu 2023 r. został zakończony proces wyposażania Technikum w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku oraz Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie w sprzęt informatyczny w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Powiat Działdowski pozyskał 27 950,00 zł w formie dotacji celowej na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 34 950,00 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica” stanowiło 27 950,00 zł (80%), natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego wyniósł 7 000,00 zł (20%).

W ramach ww. kwoty szkoły zakupiły m.in. monitory interaktywne oraz laptopy. Dzięki zakupionemu sprzętowi zwiększyły się możliwości stosowania przez nauczyciele innowacyjnych metod pracy. Z kolei dla uczniów lekcje prowadzone przy użyciu ww. sprzętu stały się atrakcyjniejsze i ciekawsze, co zwiększa ich zainteresowanie lekcją oraz pozwala na efektywniejsze przyswajanie wiedzy.

Korzystanie z tego nowoczesnego sprzętu służy rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów oraz przygotowuje ich do świadomego życia w społeczeństwie informacyjnym wymagającym umiejętności posługiwania się  technologią cyfrową.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński