Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.01.2024
Konferencja poświęcona rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 2024 r.

4 stycznia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyła się konferencja poświęcona procesowi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 2024 roku, a uczestniczyli w niej dyrektorzy i doradcy zawodowi szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu działdowskiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy starosty Pawła Cieślińskiego, który otwierając konferencję, powiedział: Wkrótce ósmoklasiści staną przed wyborem przyszłej szkoły ponadpodstawowej oraz przyszłego zawodu. To bardzo ważna decyzja w życiu młodego człowieka. Każdemu z nas zależy na tym, by były to wybory trafne i mądre, zgodne z zainteresowaniami, zdolnościami oraz predyspozycjami ucznia. Dlatego podejmujemy starania, by dostosować ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski do potrzeb i oczekiwań każdego ósmoklasisty. Jestem przekonany, że w powiecie działdowskim każdy uczeń znajdzie szkołę o wymarzonym profilu lub zawodzie poszukiwanym na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Następnie naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie Marlena Perzyńska zaprezentowała i omówiła ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu działdowskiego oraz założenia przeprowadzenia diagnozy potrzeb ósmoklasistów w zakresie profili w liceach ogólnokształcących oraz kierunków kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia.

W dalszej części spotkania doradcy zawodowi: Joanna Górzyńska oraz Iwona Karkut, przedstawiły specyfikę kształcenia w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz liceach ogólnokształcących., natomiast dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Wojciech Lipka przybliżył specyfikę rekrutacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po ożywionej i konstruktywnej dyskusji ustalono harmonogram działań w zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 w naszym powiecie.

/zdjęcie główne przedstawia uczestników konferencji/

Galeria

Fot: Wojciech LipkaDodał: Benedykt Perzyński