Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.08.2018

Galeria

28 sierpnia br. uroczyście odebrano inwestycję drogową pn. „Przebudowa chodnika w m. Rywociny w ciągu drogi powiatowej nr 1367 N”. W odbiorze uczestniczyli zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Chyliński, wicestarosta Marian Brandt, wójt gminy Działdowo Paweł Cieśliński i kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie Tomasz Rozentalski jako przedstawiciel wykonawcy.

Na realizację inwestycji złożyły się:

a) roboty przygotowawcze, które objęły m. in. czynności pomiarowe, rozebranie krawężników betonowych i wywiezienie gruzu z terenu budowy,

b) podbudowę, czyli wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy oraz podsypki pod chodnik z kruszywa naturalnego i zjazdy z kruszywa łamanego,

c) wykonanie obrzeży i położenie krawężników betonowych na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

d) uzupełnienie masą bitumiczną krawędzi jezdni przy krawężnikach, wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Galeria

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 89 824,88 zł brutto, w tym wkłady własne Gminy Działdowo i Powiatu Działdowskiego – po 44 912,44 zł brutto.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński