Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 18.04.2023
Drużyna z lidzbarskiego Zespołu Szkół będzie reprezentowała nasz powiat podczas etapu wojewódzkiego  Warmińsko–Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego!

18 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, których organizatorem był Zarząd Powiatu Działdowskiego.

Celem turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W turnieju powiatowym wzięły udział drużyny z następujących szkół naszego powiatu:

  1. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie,
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie,
  3. Zespół Szkół w Lidzbarku,
  4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie
  5. Zespół Szkół  w Malinowie.

Do przeprowadzenia etapu powiatowego Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Zarząd Powiatu Działdowskiego powołał Powiatowy Komitet Organizacyjny w składzie:

1) Marlena Perzyńska – przewodnicząca, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie,

2) Wiesław Nowociński – członek, p.o. zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie,

3) Beata Gołębiewska – członek, inspektor ds. ochrony zdrowia, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie,

4) Marta Zawadzka – członek, inspektor ds. ochrony zdrowia, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie,

5) Artur Sobotka – członek, aspirant sztabowy, kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Działdowie,

6) Dariusz Piotrowicz – członek, nauczyciel, instruktor nauki jazdy w Działdowie,

7) Aleksandra Machałowska – członek, kwalifikowana pielęgniarka ratunkowa SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Turniej otworzył Wicestarosta Działdowski Krzysztof Aurast , który przedstawił ideę konkursu, zaś przewodnicząca komisji Marlena Perzyńska przypomniała główne założenia regulaminu.

Uczestnicy turnieju mieli za zadanie rozwiązać testy z zakresu ruchu drogowego, wykonać zadania praktyczne dotyczące przygotowania pojazdów do jazdy, pokonać tor przeszkód motorowerem i wykonać zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W klasyfikacji końcowej zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku,  która będzie reprezentowała nasz powiat podczas etapu wojewódzkiego  Warmińsko–Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie. Na III pozycji usytuowała się drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom oraz dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Warmińsko – Mazurskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.

Nagrody dla zawodników oraz poczęstunek dla uczestników ufundował organizator etapu powiatowego turnieju, czyli Zarząd Powiatu Działdowskiego.

Organizatorzy dziękują p. Krzysztofowi Kowalskiemu właścicielowi OSK KOWALSKI za przygotowanie placu manewrowego i udostępnienie sprzętu motorowerowego, a także  policjantom z Komedy Powiatowej Policji w Działdowie, dyrektorowi p. Piotrowi Derczowi i pracownikom Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie za przygotowanie warunków do przeprowadzenia ww. turnieju.

Marlena Perzyńska

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników turnieju/

Fot: Beata GołębiewskaDodał: Benedykt Perzyński