Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 21.04.2023
„Talent`s Day” w iłowskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

21 kwietnia br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie odbył się Piknik Techniczny „Talent’ s Day 2023”. W uroczystości wzięli udział jako goście: ksiądz kanonik Jan Pezara proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie- Osadzie, etatowy członek Zarządu Powiatu Działdowskiego Janusz Kaczmarek, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Piotr Olszewski, zastępca Burmistrza Miasta Działdowo Andrzej Wiśniewski, wójt Gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iłowo-Osada Dorota Kacperowska, członkowie Rady Gminy Iłowo-Osada Lidia Kuchcińska i Włodzimierz Brzeziński, właściciel oraz prezes Zarządu Dekorglass Działdowo S.A Gabriel Chojak i przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Obecni byli również dyrektorzy, opiekunowie oraz uczniowie szkół podstawowych: SP 2 w Działdowie, SP 3 w Działdowie, SP 4 w Działdowie, SP w Iłowie-Osadzie, SP w Koszelewach, SP w Księżym Dworze, SP4 w Mławie, SP w Narzymiu, SP w Uzdowie, SP w Ruszkowie, SP w Sławkowie i SP w Żabinach.

W trakcie części oficjalnej dyrektor szkoły Jacek Markiewicz wręczył wójtowi statuetkę „Edmundka 2023”,  przyznaną w tym roku Urzędowi Gminy w Iłowie-Osadzie. Należy podkreślić, że Urząd Gminy Iłowo-Osada od lat wspiera szkołę, m. in. poprzez współfinansowanie różnych obszarów jej funkcjonowania, takich jak: edukacja, oficjalne uroczystości, imprezy sportowe czy profilaktyka prozdrowotna.

Przybyłym uczniom szkół podstawowych przygotowano wiele atrakcji: pokaz robotów „Lego Masters II”, wirtualny spacer w okularach VR, wirtualną  strzelnicę, tor przeszkód sportowych, quizy czy atrakcyjne konkursy. Ponadto uczniowie mieli możliwość dokonania pomiarów geodezyjnych i wysokości dendrologicznych, zapoznania się ze skanowaniem obiektów trójwymiarowych oraz poznania tajników kosmetologii. Na zaproszonych gości czekały wystawy innowacyjnych urządzeń badawczo- pomiarowych i nowych technologii oraz treningi umiejętności praktycznych łączących zabawę z edukacją w dyscyplinach technicznych i kosmetycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Obrony Narodowej oraz potrzebom społecznym przybliżono uczniom szkół podstawowych nową ofertę szkoły, jaką jest oddział przygotowania wojskowego.

Sumując, dzięki takim inicjatywom uczniowie ZSTiO w Iłowie-Osadzie  mają możliwość zaprezentowania swojej szkolnej przestrzeni oraz zaprosić młodsze pokolenie do odkrywania swoich talentów. Tworzone są przyjazne i rozwojowe innowacje, bo przecież młode pokolenie jest  „kluczem do przyszłości”, a jego zadaniem jest udoskonalenie tego, co jest obecnie niedoskonałe.

Nadesłała: Hanna Konicz

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: ZSTiO w Iłowie-Osadzie/Moje DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński