Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 25.09.2020
Eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

25 września bieżącego roku. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a na szczeblu eliminacyjnym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku we współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie. W eliminacjach, które otworzyli starosta Paweł Cieśliński i przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Działdowie Bartłomiej Lewalski, wzięło udział 21 osób.

Po sprawdzeniu i ocenie testów komisja w składzie: Joanna Słupska (przewodnicząca), Anetta Jasińska i Karolina Przetakiewicz, przyznała:

I miejsce: Karol Bojarowski,

II miejsce: Przemysław Łożyński,

III miejsce: Piotr Trąpczyński,

IV miejsce: Andrzej Warmiński,

V miejsce: Dawid Wróblewski.

Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe (zestawy kluczy nasadowych i klucze nastawne oraz przegotowane przez Starostwo Powiatowe w Działdowie materiały promocyjne), zaś pozostali uczestnicy „nagrody pocieszenia”.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński