Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 08.04.2024

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że dnia 27 marca 2024 roku podjął Uchwałę Nr 840/2024 w sprawie nierozstrzygnięcia Konkursu na opracowanie Logo Powiatu Działdowskiego.

Podstawą nierozstrzygnięcia Konkursu jest niespełnienie kryteriów oceny projektów Logo Powiatu Działdowskiego w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody oraz niespełnienie wymagań wskazanych w  Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 811/2024 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 stycznia 2024 r w sprawie organizacji Konkursu na opracowanie Logo Powiatu Działdowskiego.

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński