Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 10.04.2024

Pełna treść Ogłoszenia Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia w 2024 roku oraz Wzór oferty do pobrania w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński