Powiat Działdowski

A- A+

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęła się budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, które będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego oraz odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia do tych dyscyplin sportowych. Wykonawcą robót została firma ELSIK Sp. z o.o., Lniska 22, 83-330 Żukowo. Zakończenie robót planowane jest do dnia 31 października 2016 r.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 408 554,92 zł. Na jego realizację Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016” w wysokości 115 000 zł, natomiast pozostała kwota 293 554,92 zł pochodzi z budżetu powiatu. Umowa w tej sprawie została zawarta 5 września 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki oraz Powiatem Działdowskim.

Obiekt będzie przeznaczony do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, procesów edukacyjnych i szkoleniowych związanych z uprawianiem sportu, a w godzinach popołudniowych dostępny dla uczniowskich klubów sportowych oraz mieszkańców powiatu, w tym również osób niepełnosprawnych – dzięki likwidacji barier architektonicznych. Budowa boiska wielofunkcyjnego z pewnością zwiększy estetykę oraz funkcjonalność otoczenia szkoły oraz pozytywnie wpłynie na zdrowie i kondycję mieszkańców powiatu, którzy będą z niego korzystali.

Dodał: Benedykt Perzyński