Powiat Działdowski

A- A+

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej budowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie

Powiat Działdowski podjął działania zmierzające w kierunku budowy siedziby Poradni Psychologiczo–Pedagogicznej przy ul. 11-go Listopada w Działdowie, bowiem w budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją tego przedsięwzięcia. Projekt i niezbędną dokumentację wykonuje firma projektowa „Eko-Archiplan” z Działdowa.

W nowej siedzibie poradni, oprócz gabinetów specjalistycznych np. do terapii EEG Biofeedback, tyflopedagogiki, zaplanowane są, m.in.: wielofunkcyjna sala szkoleniowa, sala wczesnego wspomagania rozwoju, sala integracji sensorycznej, pomieszczenia do pracy z grupami (socjoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne). Budynek będzie przyjazny dla dzieci dzięki wprowadzeniu odpowiedniej kolorystyki, zaplanowaniu poczekalni dla rodziców z dziećmi oraz małego placu zabaw, a także dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w obiekcie nie będzie przeszkód architektonicznych lecz będzie winda oraz odpowiednio dostosowane łazienki. Klienci korzystający z usług poradni nie powinni mieć problemów z parkowaniem pojazdów, gdyż na działce planuje się ok. 15 miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Budowa nowej siedziby umożliwi poszerzenie usług poradni, na które czeka wielu mieszkańców powiatu, a które w obecnych warunkach lokalowych nie mogą być realizowane.

Dodał: Benedykt Perzyński