Powiat Działdowski

A- A+

Przebudowa drogi powiatowej nr 1288N Płośnica – Skurpie

30.09.2016 r. zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1288N na odcinku Płośnica – Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025km. Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” SA z Mławy. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 1 247 444,73 zł. Na jej realizację Powiat Działdowski pozyskał 623 722 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Działdowskiego – 311 861,73 zł oraz Gminy Płośnica – 311 861 zł.

Galeria

W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię o szerokości 5,5m na długości 5,8km i o szerokości 6m w Skurpiu na długości 0,2km, uzupełniono pobocza, wybudowano zatoki autobusowe w Skurpiu i Rutkowicach oraz wprowadzono oznakowanie poziome jezdni. Odbiór końcowy i przekazanie ww. inwestycji do eksploatacji nastąpiło 7.10.2016 r.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński