Powiat Działdowski

A- A+

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1280 N na odc. Jeleń – Wąpiersk z budową ciągu pieszo-rowerowego

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1280 N

30 września bieżącego roku zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku Jeleń – Wąpiersk, tj. od km 5+312,40 do km 6+004,17, wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Prace trwały od 20 lipca i wykonało je Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Odbioru końcowego robót dokonano 13.10.2016 r.

Galeria

W ramach inwestycji przebudowano pobocza drogi powiatowej nr 1280N z odwodnieniem, wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 692 m oraz zjazdy. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 408 086,18 zł i został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Działdowskiego – 204 043,18 zł oraz Gminy Lidzbark – 204 043 zł.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1280 N
Dodał: Benedykt Perzyński