Powiat Działdowski

A- A+

BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW…

BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ORAZ ZATOK PARKINGOWYCH/AUTOBUSOWYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH – PODSUMOWANIE

nformujemy, że w 2012 r. przebudowano i zbudowano przy drogach powiatowych 684 mb chodników i 3 zatoki parkingowe i 1 zatokę autobusową w ramach:

  • „Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1353 N w miejscowości Jamielnik” przebudowano 132 mb chodnika o szerokości ok. 1,7 m. Koszt inwestycji – 37657,54 zł brutto, w tym środki Powiatu Działdowskiego i Gminy Lidzbark po 18828, 77 zł,
  • „Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1292 N w miejscowości Bełk” przebudowano 162 mb chodnika o szerokości ok. 1,3 m. Koszt inwestycji – 25286,28 zł brutto, w tym środki Powiatu Działdowskiego i Gminy Lidzbark po  12643,14 zł,
  • „Przebudowy chodnika i budowy zatok parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N ul. Księżodworska w Działdowie” przebudowano 130 mb chodnika o szerokości ok. 1,5 m oraz zbudowano 3 zatoki parkingowe. Koszt inwestycji – 65437,51 zł brutto, w tym środki Powiatu Działdowskiego – 32718,76 zł i Gminy Miasto Działdowo – 32 718,75 zł,
  • „Budowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Szczupliny przy drodze powiatowej nr 1255 N” zbudowano 260 mb chodnika o szerokości ok. 1,5 m i 1 zatokę autobusową. Koszt zakupu materiałów pokrył Powiat Działdowski w wysokości 18513,46 zł brutto, natomiast Gmina Rybno zrealizowała przedsięwzięcie przy wykorzystaniu zasobów własnych.
Dodał: Benedykt Perzyński