Powiat Działdowski

A- A+

W latach 2009-2011 Powiat Działdowski wspólnie z Gminą Miasto Działdowo i Gminą Działdowo wybudował w trzech etapach ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi powiatowej Działdowo – Księży Dwór o łącznej długości 2,421 km, którego całkowity koszt wyniósł 1.031.392,60 zł.

W 2009 r. budowa została rozpoczęta, wybudowano najdłuższy odcinek o długości 1477 m za kwotę 571 867,67 zł, przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Działdowo – 190 622 zł i Gminy Działdowo – 190 622 zł. W ubiegłym roku Powiat wybudował odcinek -294 m w ciągu ulicy Księżodworskiej za kwotę 135 222,88 zł. Środki na ten cel pochodziły po połowie z budżetu Powiatu Działdowskiego i Gminy Miasto Działdowo. Natomiast w bieżącym roku dokończono budowę ciągu przed przejazdem kolejowym na ul. Księżodworskiej o długości ok. 650 m. Koszt tego etapu w wysokości 324 302,05 zł został pokryty ze środków Powiatu Działdowskiego – 162 151 zł i Gminy Miasta Działdowo – 162 151,05 zł.

Obecnie została wszczęta procedura przetargowa na wykonanie I etapu budowy ciągu rowerowego w ul. Leśnej w Działdowie w kierunku Malinowa o długości 600 m. W bieżącym roku inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą Miasto Działdowo. Planowana ścieżka rowerowa zostanie połączona z istniejącym już w ulicy Zuchowej w Działdowie ciągiem pieszo – rowerowym o długości 400 m. Koszt budowy będzie znany po wyłonieniu wykonawcy robót. W następnych latach planowana jest realizacja kolejnego etapu wspólnie z Gminą Działdowo, którą poprzedzi wykup niezbędnego pasa gruntów na to zadanie.

Dodał: Benedykt Perzyński