Powiat Działdowski

A- A+

Otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół w Lidzbarku

16 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku przy ul. Przemysłowej 1. Symboliczną wstęgę przecięli: Marian Janicki – starosta działdowski, Andrzej Piątkowski – dyrektor ZS w Lidzbarku oraz Zdzisław Mroczek – przewodniczący rady rodziców, a proboszcz parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Wojciecha – Stanisław Grzywacz poświęcił obiekt sportowy. W otwarciu sali uczestniczyli także Stanisław Gorczyca – senator, Jan Rogowski – burmistrz Lidzbarka, Andrzej Wiśniewski – zastępca burmistrza Lidzbarka, radni powiatowi, w tym m.in.: Dariusz Stachowiak i Krzysztof Węglewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego, Jan Raczyński i Jerzy Chmielewski – członkowie zarządu oraz Janusz Kaczmarek, Tomasz Węgrzynowski i Ireneusz Falba. W uroczystości wzięli także udział dyrektorzy szkół: Dariusz Chełmiński – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, Michał Struzik – dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie, Mirosława Bobrowska – dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach, Barbara Kamińska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie, Dorota Sadowska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, Zygmunt Osmański – dyrektor ZEASiP w Lidzbarku, Beata Piątkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lidzbarku, Janusz Ławicki – dyrektor Gimnazjum w Lidzbarku, a także była dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku – Irena Fiałkowska. Nie zabrakło też przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także wielu instytucji działających na terenie powiatu działdowskiego.

Galeria

Starosta działdowski, burmistrz Lidzbarka, a także senator Stanisław Gorczyca, pogratulowali dyrektorowi poprawnej realizacji przedsięwzięcia i życzyli wielu sukcesów sportowych młodzieży korzystającej z nowej sali. Następnie dyrektor Andrzej Piątkowski podziękował staroście działdowskiemu i radnym za wsparcie realizacji inwestycji, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Działdowie: Urszuli Wojtczyk – skarbnik, Leonowi Żujewskiemu – p.o. naczelnika wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Lidii Nyga – naczelnikowi wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji za merytoryczne wsparcie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadzenia i rozliczania inwestycji. Słowa podziękowania skierowane były także do Jana Raczyńskiego – wieloletniego „przyjaciela szkoły”, a także przedsiębiorców, którzy aktywnie przez wiele lat w różnorodny sposób wspierali i wspierają działania szkoły.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1 167 539,99 zł. Środki pochodziły z budżetu Powiatu Działdowskiego – 907 539,99 zł i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 260 000 zł.

Galeria

Inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem przy Zespole Szkół w Lidzbarku została ujęta w „Programie rozwoju bazy sportowej w województwie warmińsko-mazurskim” na początku 2010 r., a umowa w tej sprawie między Ministrem Sportu i Turystyki, a Powiatem Działdowskim została zawarta 23 listopada 2010 r. Wykonawcą robót była firma PPHU „Color – Bet” Robert Mendelka, ul. Graniczna 24 z Działdowa.

Galeria

Budowa tego obiektu rozpoczęła się 26 kwietnia 2010 r. i trwała do 2 czerwca 2011 r., odbioru końcowego dokonano 15 czerwca 2011 r., a pozwolenie na użytkowanie sali uzyskano 21 czerwca 2011 r. Sala sportowa została zaprojektowana przez zespół pod kierunkiem architekta Mariana Tromskiego, a dokumentację projektowo – kosztorysową opracowało Biuro Usług Projektowych w Lidzbarku.

Galeria

Wybudowana sala sportowa jest jednonawowa, parterowa, o wymiarach 25,09 m x 22,04 m i wysokości w świetle konstrukcji 6,5 m, z podłogą na gruncie, dachem dwuspadowym z izolacją termiczną, z widownią na ok. 60 osób i zapleczem socjalno – sanitarnym. Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 661,06 m2, powierzchnia użytkowa 658,25 m2, a kubatura 4707,33 m3. Powierzchnia sportowa to 279 m2, w tym niewymiarowe boisko do koszykówki (arena sportowa) ok. 220 m2 o wymiarach 22,46 m x 9,79 m.

Galeria

Sala jest wkomponowana w istniejącą zabudowę szkoły i usytuowana od strony północnej, głównego budynku szkoły. Jest położona na tym samym poziomie co główny budynek szkoły, natomiast łącznik do budynku towarzyszącego szkole, w którym zlokalizowane są 3 sale dydaktyczne, usytuowany został na poziomie I piętra. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia główne do sali i pomieszczeń socjalno-sanitarnych są pozbawione barier architektonicznych. Wyjście ewakuacyjne przewidziano od ul. Działdowskiej, bezpośrednio z sali sportowej na zewnątrz. Obiekt jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o., c.w., elektryczną (siła, energia elektryczna, instalacje ochronną i odgromową), a także w wentylację mechaniczną i grawitacyjną, sprzęt przeciwpożarowy zgodny z wymogami przepisów, w tym gaśnice i hydranty.

Galeria

Sala jest też dobrze wyposażona w sprzęt sportowy. Elektronicznie opuszczana kotara pozwala na prowadzenie zajęć w dwóch grupach, a wyniki meczy mogą być wyświetlane na elektronicznej tablicy, jest też odpowiednie do wielkości sali nagłośnienie. Na zapleczu są szatnie, natryski oraz toalety dla dziewcząt i chłopców, a także pomieszczenie do magazynowania sprzętu sportowego i gabinet nauczycieli w-f. Teren wokół obiektu zagospodarowano niską i średnią zielenią na powierzchni ok. 150 m2.

Galeria

Sala sportowa jest przeznaczona do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, treningów oraz organizacji zawodów, turniejów oraz innych imprez i wydarzeń o charakterze sportowym. Istnieje tu możliwość uprawiania m.in. koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, badmintona, gimnastyki oraz wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych i korekcyjnych.

Otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół w Lidzbarku
Dodał: Benedykt Perzyński