Powiat Działdowski

A- A+

Kolejne wsparcie finansowe dla Powiatu Działdowskiego!

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji Powiatu Działdowskiego: „Budowa budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. 11 listopada w Działdowie” na mocy umowy zawartej w dniu 18 maja 2017 r. z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie Powiat otrzyma dofinansowanie z funduszu PFRON na realizację inwestycji kwotę 660.000zł, co stanowi prawie 1/3 kosztów budowy.

Środki PFRON przeznaczane są na realizację robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Umowę ze strony Województwa podpisali Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Wioletta Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a ze strony Powiatu Działdowskiego upoważniony przez Zarząd Powiatu Wojciech Lipka – Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Działdowie.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński