Powiat Działdowski

A- A+

Umowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica” podpisana!

Umowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N…

4 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego, wicestarostę Mariana Brandta i skarbnik Urszulę Wojtczyk a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 5,427 km. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła ok. 1 mln zł. Koszt ww. inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł, zaś wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI’’ S.A. z Mławy.

Umowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N…
Dodał: Benedykt Perzyński