Powiat Działdowski

A- A+

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 1274N GRONOWO-RYBNO

Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1274 N, czyli Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego, zgłosił gotowość do końcowego odbioru robót w ramach inwestycji pt. ”Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. W związku z powyższym 14 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 322/17 powołał komisję do odbioru częściowego robót związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w następującym składzie: Krzysztof Gorczyński, Janusz Kaczmarek i Piotr Utrata.

Galeria

22 czerwca  2017 r. komisja w pełnym składzie dokonała odbioru końcowego robót. W odbiorze uczestniczyli, m.in. inspektor nadzoru i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki, wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, sekretarz Nadleśnictwa Lidzbark Marcin Bilski i zastępca dyrektora ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo–Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróciło czas przejazdu o 67 sekund.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński