Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór częściowy robót w ramach projektu pt. “Przebudowa drogi powiatowej 1274N Gronowo – Rybno”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróci czas przejazdu o 67 sekund.

Odbiór częściowy robót w ramach projektu pt. “Przebudowa drogi powiatowej 1274N Gronowo – Rybno”

6 grudnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego zgłosiło gotowość do częściowego odbioru robót w ramach inwestycji pt. ”Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. W związku z powyższym 7 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 248/16 powołał komisję do odbioru częściowego robót związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w następującym składzie: Krzysztof Gorczyński, Lidia Nyga – Skwara i Janusz Kaczmarek. 8 grudnia br. komisja w pełnym składzie dokonała odbioru częściowego robót na kwotę 244 999,20 zł. W odbiorze uczestniczyli, m.in. inspektor nadzoru Jerzy Grochocki – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, Tomasz Węgrzynowski – wójt Gminy Rybno i Krzysztof Chyliński – zastępca dyrektora ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Działdowski.

Dodał: Benedykt Perzyński