Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji drogowej w Rumianie

18 września br. odebrana została kolejna inwestycja drogowa pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1267N w miejscowości Rumian”, której wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska, wicestarosta Marian Brandt, radny Rady Gminy Rybno Tomasz Bielecki, sołtys Rumiana Elżbieta Rozentalska, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński i przedstawiciel wykonawcy, kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie Tomasz Rozentalski.

Galeria

Przebudowa dotyczyła wyłożenia chodnika kostką brukową betonową 41 m², wykonania oznakowania poziomego jezdni i ustawienia pionowych znaków drogowych. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 11 587,40 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński