Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji: „Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku”

20 września 2018 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku”. W odbiorze uczestniczyli m. in. starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt i burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Galeria

W trakcie realizacji inwestycji  wykonano nawierzchnię jezdni o powierzchni 650 m² z kostki betonowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 97 055,00 zł, zaś pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego to kwota 48 527,50 zł (50%).

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński