Powiat Działdowski

A- A+

OWOCNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

24 sierpnia br. dokonano oficjalnego odbioru inwestycji „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego: Hallera – Konopnickiej – Nidzicka w Działdowie wraz z niezbędną infrastrukturą”,  realizowanej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie, polegającej na udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł (10 pkt.) i przy wykorzystaniu funduszy z NPPDL (50% wartości całkowitej).

W odbiorze uczestniczyli m.in. burmistrz Bronisław Mazurkiewicz, starosta Marian Janicki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Grochocki oraz wykonawcy: prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno –Drogowych Jan Lech i właściciel Firmy Budowlanej „Kempka” Jerzy Kempka.

Inwestycja objęła m. in. położenie nowej nawierzchni o długości 1,695 km, budowę dwóch rond, kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego i oświetlenia, chodników, zjazdów z kostki betonowej, parkingów, oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie trawników i nasadzenie krzewów ozdobnych na wyspach rond.

Wartość inwestycji – 5 742 652,81 zł  

Dodał: Benedykt Perzyński