Powiat Działdowski

A- A+

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż 4 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Ministrem Zdrowia, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu nr POIS.09.01.00-00-0086/16, pt. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Szacowany koszt inwestycji wynosi 890 811,84 zł, a kwota dofinansowania z POIŚ to 748 303, 31 zł.

Budowa nowego lądowiska umożliwi dostosowanie SOR SPZOZ w Działdowie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 stycznia 2017 r. wszystkie lądowiska służące Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego muszą między innymi posiadać wyposażenie umożliwiające lądowania i starty śmigłowców w nocy.

Prace budowlane rozpoczną się po 1 stycznia 2017 r., kiedy obecne miejsce do lądowania z mocy przepisów zostanie wyłączone z eksploatacji. Budowa nowego lądowiska potrwa do 30 czerwca 2017 r.

Nadesłał: Sławomir Brzozowski – rzecznik prasowy SPZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński