Powiat Działdowski

A- A+

PRZETARG NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ROZSTRZYGNIĘTY!

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1363N (ul. Księżodworska w Działdowie po lewej stronie) od km 0+220 do km 0+870 o długości 0,650 km wyłoniony został wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku, ul. Zieluńska 26.

Inwestorem jest Powiat Działdowski przy pomocy finansowej Gminy Miasto Działdowo.

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 324 302,05 zł.

Termin realizacji: 1 lipca – 31 sierpnia 2011 r.

Dodał: Benedykt Perzyński