Powiat Działdowski

A- A+

Dnia 20 lipca 2016 r. rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku Jeleń – Wąpiersk tj. od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Wykonawcą robót wybranym w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Przedsięwzięcie będzie obejmowało, m.in.: przebudowę pobocza drogi powiatowej nr 1280N wraz z jego odwodnieniem oraz wykonanie z kostki brukowej ciągu pieszo – rowerowego o długości blisko 692 m i zjazdów. Koszt inwestycji, który wyniesie 408 086,18 zł, zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Działdowskiego w wysokości 204 043,18 zł i Gminy Lidzbark 204 043 zł. Roboty potrwają do 30 września bieżącego roku.

Dodał: Benedykt Perzyński