Powiat Działdowski

A- A+

Urządzenie dwóch laboratoriów informatycznych zgodnych z nową podstawą kształcenia zawodowego Technik informatyk w ZS nr 1 w Działdowie

W 2012 r. Powiat Działdowski realizował w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie projekt pt. „Urządzenie dwóch laboratoriów informatycznych zgodnych z nową podstawą kształcenia zawodowego Technik informatyk”. Ostateczna całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 356 044,20 zł, w tym środki unijne 301 696,62 zł (85% wartości projektu) i własne Powiatu Działdowskiego 53 240,58 zł. Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki.

Urządzenie dwóch laboratoriów informatycznych zgodnych z nową podstawą kształcenia zawodowego Technik informatyk w ZS nr 1 w Działdowie

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy (32 zestawy komputerowe, 2 komputery przenośne, palmtop), urządzenia peryferyjne (2 projektory, 2 serwery, 10 drukarek, drukarka wielkoformatowa – ploter, skaner), sprzęt sieciowy (8 modemów, 8 routerów, switche), oprogramowanie, podzespoły i narzędzia do budowy komputerów i sieci oraz meble (2 szafy, szafka, regał, 15 stołów). Stanowi to kompletne wyposażenie laboratorium Urządzeń Techniki Komputerowej oraz laboratorium Budowy Sieci w ZS nr 1 w Działdowie.

Lidia Nyga – Skwara

Dodał: Benedykt Perzyński