Powiat Działdowski

A- A+

WNIOSEK POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ROZPATRZONY POZYTYWNIE

Z datą 31 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania wszystkich wniosków wyniosła łącznie 92 847 550 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Działdowski dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 377 438,58zł, a wnioskowana kwota dofinansowania opiewa na sumę 1 188 719,00zł.

Na liście rankingowej znalazły się również wnioski Gminy Miasto Działdowo, dotyczący przebudowy ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej – Curie, Chopina, Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną, na kwotę 6 584 208,91zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000zł),  Gminy Płośnica, dotyczący przebudowy drogi gminnej oraz przebudowy dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na kwotę 1 100 000zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 550 000zł),  Gminy Iłowo-Osada, dotyczący przebudowy dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym od km 0+000 do km 0+754 na kwotę 1 975 835,53zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 987 917zł) i Gminy Lidzbark dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 184048N Nick – Zdrojek na kwotę 1 310 000zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 655 000zł) . Należy dodać, że jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w zakresie oceny merytorycznej do 15 listopada br.

Dodał: Benedykt Perzyński