Powiat Działdowski

A- A+

Wniosek Powiatu Działdowskiego zakwalifikowany!

21 maja br. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę Zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2012 rok, na której na miejscu 7 znajduje się wniosek Powiatu Działdowskiego pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr l304N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola w m. Niechłonin od km 7+990 do km 8+590 o dług. 0.6 km”.

Zmieniona Lista nr 1 do pobrania:

warmisko-mazurskie_lista_zm_1

Dodał: Tomasz Karczmarczyk