Powiat Działdowski

A- A+

WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1304 N (DROGA WOJEWÓDZKA 544–JABŁONOWO–NIECHŁONIN–NARZYM–WOLA, MIEJSCOWOŚĆ NIECHŁONIN 7 + 990 + 590) O DŁUGOŚCI 0,6 KM

W dn. 7 maja 2012 r. w Działdowie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim/Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie reprezentowanym przez dyrektora PZD Jerzego Grochockiego a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych  „PRID”, Sp. z o. o.  reprezentowanym przez prezesa zarządu Jana Lecha i wiceprezesa Alfonsa Szymańskiego na wykonanie robót drogowych w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola, miejscowość Niechłonin 7 + 990 + 590 o długości 0,6 km”.

Nadzór inwestorski z ramienia Powiatu Działdowskiego/Powiatowego Zarządu Dróg pełnił będzie Krzysztof Chyliński, zaś kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy będzie Piotr Dariusz Jarzynka.

Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową nr 14/05/2012 określony został do 31 sierpnia 2012 r.

Koszt inwestycji wyniesie 774 077, 90 zł brutto.

Dodał: Benedykt Perzyński