Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 15.02.2024

W lutym 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim, a Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce o uruchomieniu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 (lokal, w którym wcześniej miała siedzibę Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna).

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży będzie obejmował opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną  dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzież kształcącą się w szkołach ponadpodstawowych.

Ośrodek będzie oferował bezpłatne porady psychologiczne i psychoterapeutyczne, w tym:

  • pełną diagnostykę psychologiczną,
  • – psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • – wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Wizyty u psychologów i psychoterapeutów będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej nie będzie wymagane skierowanie.

Przewidywany termin uruchomienia ośrodka  – kwiecień 2024 r.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży  w Działdowie powstanie w ramach  realizacji przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Ameryce strategicznego projektu: „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” – Budowa „Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej”.

Dodał: Benedykt Perzyński