Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 26.02.2024
Nikola Kulczyńska i Roksana Szklarska reprezentantkami naszego powiatu na Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym!

23 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym, zorganizowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie i Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Działdowie.

Celem olimpiady było:

– popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,

– przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,

– kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

– popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,

– kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W olimpiadzie udział wzięło 6 szkół ponadpodstawowych z powiatu działdowskiego, zaś nad prawidłowością przebiegu olimpiady czuwała komisja sędziowska w składzie:

 1. Aleksandra Machałowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie,
 2. Katarzyna Woźniak – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie,
 3. Jakub Poniatowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie,
 4. Piotr Wodzyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Działdowie,
 5. Krzysztof Gorczyński – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie,
 6. Maciej Goryszewski – podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Wyniki Olimpiady przedstawiają się następująco:

I miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie w składzie:

 • Nikola Kulczyńska,
 • Roksana Szklarska,

II miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie w składzie:

 • Julianna Szustek,
 • Paweł Pydynkowski,

III miejsce: Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej–Biedrawiny w Malinowie w składzie:

 • Oliwia Szklarska,
 • Błażej Umiński,

IV miejsce: Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w składzie:

 • Kacper Kraszewski,
 • Aneta Kalwa,

V miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie w składzie:

 • Oskar Cecot,
 • Seweryn Breski,

VI miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie w składzie:

 • Jakub Siergiej,
 • Igor Krupiński.

Nikola Kulczyńska i Roksana Szklarska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie–Osadzie będą reprezentowały nasz powiat na Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym organizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Nagrody dla najlepszych drużyn, ufundowane przez Powiat Działdowski, wręczyli starosta Paweł Cieśliński i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński. Pozostali uczestnicy otrzymali zestawy upominkowe.

Wszyscy uczestnicy olimpiady mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na wirtualnej strzelnicy oraz wziąć udział w szkoleniu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników olimpiady/

Fot: Michał ŚwiniarskiDodał: Benedykt Perzyński