Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.01.2018

29 grudnia 2017 r. w holu głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie miało miejsce uroczyste otwarcie Izby Przyjęć (Ogólnej Izby Przyjęć i Izby Przyjęć dla Dziecka) w nowej lokalizacji, tuz za wejściem głównym. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom otrzymanym z budżetu Powiatu Działdowskiego, które zostały przekazane w kwietniu 2017 r.w kwocie 200 tysięcy złotych.

Galeria

Nowa Izba Przyjęć została zlokalizowana w przestrzeni po pokojach administracji, która w styczniu 2017 r. została przeniesiona do przebudowanego budynku po byłej pralni szpitalnej. Wybudowano dzięki temu pomieszczenia o łącznej powierzchni około 107 m².

W holu głównym znajdują się obecnie:

  • punkt rejestracji pacjentów z poczekalnią,
  • trzy pokoje przyjęć pacjentów (w tym jeden z toaletą z możliwością krótkotrwałej izolacji pacjenta, jeden z funkcją gabinetu zabiegowego),
  • pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla dorosłych z natryskiem,
  • pomieszczenia do przyjmowania dzieci z poczekalnią i dostosowanym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym.

Izba Przyjęć pracuje w godzinach od 8:00 do 20:00 i wykonywane będą czynności medyczne związane tylko i wyłącznie z przyjęciem pacjenta ze skierowaniem na odziały szpitalne, tj.:

  • rejestracja pacjentów przyjmowanych do oddziałów szpitalnych,
  • procedury konsultacyjne,
  • drobne procedury diagnostyczne,
  • procedury higieniczno-sanitarne.

Pozostali pacjenci w przypadkach nagłych powinni kierować się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zorganizowanej w odrębnej części szpitala (bez zmian).

Galeria

Izba Przyjęć została dostosowana do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 r. Nr 31 poz. 739). Uzyskano właściwy układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeń oraz ich wyposażenia w instalacje tak, aby zapewnić właściwe warunki higieniczno-sanitarne, warunki bezpieczeństwa personelu i pacjentów oraz opiekę nad chorym podczas udzielania świadczeń wykonywanych podczas przyjęć planowych i ze skierowaniem do szpitala.

Na podstawie informacji z SP ZOZ w Działdowie

Galeria

Fot: Ryszard Makszyński i SP ZOZ w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński