Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.12.2018
Odbiór trzech kolejnych powiatowych inwestycji drogowych

3 grudnia br. dokonano odbioru trzech inwestycji drogowych Powiatu Działdowskiego na terenie gminy Płośnica, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A. w Mławie.

W odbiorze ww. inwestycji uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata, reprezentujący Gminę Płośnica Dariusz Buńkowski (2) oraz pracownicy PZD, Kazimierz Skonieczny i Andrzej Szypulski, zaś ze strony wykonawcy: wiceprezes PRDI S.A. w Mławie Maciej Bieniuk.

Galeria

1. Prace nad realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290N na odcinku od km 2+630 do km 2+715” objęły ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 gr. 4cm po zagęszczeniu – 433,50m², ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grubości 4cm po zagęszczeniu– 425,00m² i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.10cm – 170,00m²

Długość przebudowanego odcinka to 85,00 m.

Koszt inwestycji poniesiony w całości przez Powiat Działdowski wyniósł  44 818,43 zł.

2. Prace nad realizacją projektu pn. „Przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N na odcinku pomiędzy Przełękiem a Jabłonowem JNI 01003837” objęły wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 średnio 100kg/m² – 347,35t, ułożenie geosiatki przeplatanej w węzłach – 2473,52m², ułożenie warstwy wiążącej gr. 5cm na jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 – 2473,52m², ułożenie w-wy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grub. 5cm – 2425,52m² i uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania gr.15cm po zagęszczeniu – 960,00m².

Długość przebudowanego odcinka to 0,480 km.

Koszt inwestycji wyniósł 426 897,60 zł, w tym koszt Powiatu Działdowskiego – 311 293,73 zł i Gminy Płośnica – 115 603,87 zł.

3. Prace nad realizacją projektu „Wzmocnienie nawierzchni na długości 44,00 m na dojeździe do mostu nr JNI 01003837 w ciągu drogi powiatowej nr 1304N” objęły wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 średnio 100kg/m² – 22,44t, ułożenie geosiatki przeplatanej w węzłach – 224,40m², ułożenie warstwy wiążącej gr. 5cm na jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 – 224,40m², ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grub. 5cm – 220,00m² i uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania gr.15cm po zagęszczeniu – 88,00m²

Koszt inwestycji poniesiony w całości przez Powiat Działdowski wyniósł 38 500,00 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński