Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 17.03.2021

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński