Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 07.02.2022
„Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” – zaproszenie do konkursu

Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek, popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje. Stanowi cenny podarunek z podróży, przywołuje wspomnienia i zachęca do ponownego odwiedzenia Warmii, Mazur i Powiśla. Konkurs jest organizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2007 roku. Do tej pory wpłynęło łącznie blisko 700 prac. Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne oraz wytwory rękodzieła artystycznego. Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, twórców i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” laureatom wybranym przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: 4 tys. zł (nagroda I stopnia), 2,5 tys. zł (nagroda II stopnia) oraz 1,5 tys. zł (nagroda III stopnia). Z kolei w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” laureatowi zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4 tys. zł.

W drugim etapie konkursu – głosowaniu internautów zostaną przyznane w każdej kategorii główne nagrody pieniężne w wysokości 1,5 tys. zł każda.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2022 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/7291-szukamy-regionalnej-pamiatki-warmii-i-mazur

Informacja: UMWiM w Olsztynie

/zdjęcie główne przedstawia rzeźbę/

Fot: UM WiM w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński