Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 08.02.2022

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił IX edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris, która przyznawana jest za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest rokrocznie od 2014 r. Od zeszłego roku w konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) do 31 marca br.

Informacja UMW-M w Olsztynie

/zdjęcie główne przedstawia twarz kobiety/

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym:

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx.

Dodał: Benedykt Perzyński