Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.07.2021

Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym SPZOZ w Działdowie. Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie oraz informacja Dyrektora SP ZOZ w tej sprawie:

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński