Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.07.2021

Woda w wodociągu lokalnym SPZOZ w Działdowie jest już przydatna do spożycia. Oto Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie w tej sprawie:

Woda w wodociągu lokalnym SP ZOZ w Działdowie już zdatna do spożycia!
Dodał: Benedykt Perzyński