Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 06.09.2022
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy działdowskim ZS nr 1 a Politechniką Gdańską

3 września br. dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie podczas inauguracji 4 edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego spotkali się z władzami wydziału Politechniki Gdańskiej, tj. Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w celu podpisania „Porozumienia o współpracy”.

Podczas uroczystego spotkania, w którym uczestniczyli:

– prof. dr hab. inż. Jacek Stefański – dziekan wydziału,

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła – kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania, „ojciec” Akademii ETI,

– prof. dr hab. inż. Marek Kubale – profesor w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów,

– mgr Anna Domagalska – starszy wykładowca, koordynator projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego,

– mgr Danuta Hinz – starszy specjalista w Sekcji Finansowo-Księgowej,

– mgr Tomasz Nąć – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie,

– mgr Marcin Kasprowicz – zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie,

nastąpiło podpisanie porozumienia oraz aneksu, w którym określono szczegółowe warunki współpracy.

Na mocy porozumienia uczniowie ZS nr 1 w Działdowie będą brali udział w cotygodniowych dwugodzinnych zajęciach przygotowujących do Olimpiady Informatycznej oraz comiesięcznych dwugodzinnych zajęciach specjalistycznych. Ponadto WETI PG zobowiązuje się do objęcia patronatem konkurs „Fraktal”, organizowany przez ZS nr 1 w Działdowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie.

Podczas wspólnej dyskusji uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami związanymi z pracą z młodzieżą, rozwijaniem ich zainteresowań, sposobami rekrutowania do szkoły i uczelni.

Nadesłał: Tomasz Nąć

 

Galeria

/Zdjęcie główne przedstawia dwóch mężczyzn podpisujących dokumenty/

Fot: ZS nr 1 w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński