Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 02.09.2022
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbyło się sali gimnastycznej Zespołu Szkół, w skład którego od 1 września br., oprócz technikum i szkoły branżowej, wchodzi również Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli uczniowie i nauczyciele liceum, technikum i szkoły branżowej, a także zaproszeni goście: starosta Paweł Cieśliński, naczelnik WEZKSiWzOP Starostwa Powiatowego w Działdowie Marlena Perzyńska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Edyta Marszak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka, kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Justyna Burzyńska i przedstawiciel pracodawców Jerzy Masłowski.

Obecnych na uroczystości powitała dyrektor ZS Dorota Sadowska, po której głos zabrał starosta Paweł Cieśliński. W swoim przemówieniu starosta P. Cieśliński podziękował dotychczasowemu dyrektorowi szkoły Andrzejowi Piątkowskiemu za wieloletnią pracę oraz pogratulował nowej dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły, Dorocie Sadowskiej, objęcia stanowiska. Ponadto w swojej wypowiedzi podkreślił, że szkoły prowadzone przez Powiat Działdowski w zakresie zdawalności z tegorocznego egzaminu maturalnego zajęły bardzo wysoką drugą pozycję w województwie warmińsko-mazurskim, osiągając zdawalność na poziomie 82%.Ten wynik świadczy o skuteczności i efektywności kształcenia w naszych szkołach. Jest to wspólny sukces uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Składam Wam wszystkim serdeczne gratulacje”. Dodał również, że Powiat Działdowski dokłada wielu starań, aby polepszyć warunki nauki i pracy w prowadzonych szkołach oraz placówkach. Przeprowadza remonty i inwestycje oraz systematycznie doposaża jednostki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Pod koniec swojego przemówienia starosta P. Cieśliński życzył całej społeczności szkolnej udanego roku szkolnego 2022/2023, nieustającego zapału do pracy, wytrwałości w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów oraz wzajemnej życzliwości i otwartości.

Po przemówieniach okolicznościowych analityk Międzynarodowej Agencji Energetycznej z siedzibą w Paryżu Piotr Bojek wygłosił krótki referat dotyczący przyszłości energetyki.

Na mocy uchwały Rady Powiatu Działdowskiego z 23 marca 2022 roku od 1 września w skład Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku wchodzą:

* Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego (czteroletnie)

* Technikum (pięcioletnie)

* Szkoła Branżowa I stopnia (trzyletnia).

W wyniku konkursu dyrektorem Zespołu Szkół w nowej formule została dotychczasowa dyrektor LO w Lidzbarku Dorota Sadowska. Nauka uczniów liceum, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w budynku przy ulicy Garbuzy.

Galeria

Fot: Anna WółkowskaDodał: Benedykt Perzyński