Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.03.2024
Podsumowanie Powiatowej Konferencji Ekologicznej w Rumianie

23 marca br. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie we współpracy z Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się powiatowa konferencja ekologiczna pod hasłem: „Tak! Dla klimatu”.

Tematyka konferencji wynikała z potrzeby edukacji dzieci i młodzieży w obszarze klimatu. Zmiana klimatu jest zjawiskiem o charakterze globalnym i ma wpływ na życie każdego człowieka. Przeciwdziałanie zmianom klimatu powinno być nie tylko przedmiotem polityki klimatycznej, ale szerokiej edukacji dzieci na różnych poziomach edukacyjnych .

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta Krzysztof Aurast, etatowy członek Zarządu Powiatu Działdowskiego Janusz Kaczmarek, wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, sekretarz Gminy Rybno Jolanta Jendrycka oraz radni Gminy Rybno Elżbieta Rozentalska i Sylwester Kasprowicz, przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna Kazimierz Kordecki, prezes Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Urszula Cieślińska oraz wiceprezes Magdalena Anczykowska, prezes Fundacji Nicolaus Copernicus Robert Szaj oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark: Tomasz Stepnowski i leśniczy Leśnictwa Olszewo Mariusz Stasiak, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół powiatu działdowskiego.

Uczniowie wierszem i tańcem wprowadzili zgromadzonych w tematykę spotkania. W wierszu podkreślili, że wszyscy powinniśmy podjąć działania, które pozwolą nam wpłynąć na zmianę postaw w obszarze klimatu. Kłótnia czterech pór roku zaprezentowana tańcem wskazała, że każda pora jest ważna w życiu każdego człowieka.

Prelegenci powiatowej konferencji ekologicznej doktor Mirosława Malinowska z Uniwersytetu Gdańskiego/Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu/ wskazała jak zmienia się klimat, a jednocześnie przedstawiła zgromadzonym czynniki, które determinują zmiany klimatyczne: temperaturę i opady. Marcin Modrzewski, dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, zaprezentował, w jaki sposób zmienia się klimat na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Kolejna prelegentka, dziennikarka, specjalistka od spraw pogody, zaprezentowała film, który przybliżył zebranym jej pracę, a jednocześnie wskazała, że w małej szkole można zgłębiać wiedzę, aby później wyruszyć w daleki świat i rozwijać swoje pasje oraz zdolności. Przykładem tego była sama Marta Sulej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie podzieliła się dobrymi praktykami w zakresie realizacji zadania ,,JesteśMY aktywni dla klimatu’’. Wprowadzone innowacje z zakresu edukacji klimatycznej przez nauczyciela biologii Iwonę Cybulską, działania w programach edukacyjnych, organizowane seminaria naukowe i festiwale spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych.

Podczas konferencji miało miejsce ogłoszenie wyników powiatowego konkursu plastycznego ,,Tak dla klimatu’’ Przedmiotem konkursu było wykonanie ilustracji do wybranego utworu literackiego. Celem konkursu była popularyzacja poezji o tematyce przyrodniczo – ekologicznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami zmian klimatu , jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków dla zdrowia człowieka i środowiska. Na konkurs wpłynęło 365 prac plastycznych.

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Zakrzewska – Działdowska Kuźnia Słowa, Irena Kozłowska – Starostwo Powiatowe w Działdowie , Urszula Cieślińska – Działdowskie Centrum Edukacji oraz Anita Zawadzka – magister malarstwa, wyłoniła zwycięzców konkursu.

W kategorii klas I- III zostali nagrodzeni:

  1. Mieczławska Wanessa, SP Księży Dwór;
  2. Wiśniewski Maciej, SP Burkat;
  3. Jarzynka Agata, SP Iłowo Osada.

Przyznano również dziewięć wyróżnień: Pawlak Eliza – SP Lidzbark, Igor Trzciński – SP Hartowiec, Meredyk Weronika – SP Ruszkowo, Zuzanna Lipowska – SP Księży Dwór, Marek Szymon – SP Rybno, Kijora Franciszek – SP Rybno, Szczepanik Gracjan – SP Płośnica, Olszewska Lena – SP Płośnica, Krajewska Weronika – SP Nr 2 Działdowo.

W kategorii klasy IV- VIII szkoły podstawowe zostali nagrodzeni:

  1. Panek Joanna, SP Nr 4 Działdowo;
  2. Kraśniewski Franciszek, SP Sławkowo;
  3. Giżyński Wiktor, SP Stare Dłutowo,

W tej kategorii przyznano siedem wyróżnień: Byller Kinga – SP Sławkowo, Cejman Marta – SP Nr 4 Działdowo, Angowska Zuzanna – SP Nr 1 Działdowo, Labuda Julia – SP Ruszkowo, Bartkowski Julian – SP Nr 3 Działdowo, Florek Barbara – SP Nr 4 Działdowo, Nyga Julia – SP Nr 1 Działdowo.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe przyznano dwa wyróżnienia: Michalska Kinga, LO Rybno, Załoga Szymon, LO Rybno.

Nagrodzonym uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody, upominki i dyplomy.

Sponsorzy nagród dla zwycięzców konkursu: Powiat Działdowski, Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” i Gmina Rybno.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek zgromadzeni mogli obejrzeć stację meteorologiczną i ogródek meteorologiczny, który znajduje się na terenie szkoły i jest wykorzystywany do prowadzenia edukacji klimatycznej przez nauczycieli. Kolejnym punktem była wizyta w Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Prezes Fundacji Nikolaus Copernicus Robert Szaj opowiedział o obserwacjach nieba za pomocą zgromadzonych urządzeń , swoimi opowieściami zafascynował młodzież, ale i także dorosłych do zdobywania wiedzy astronomicznej i patrzenia w niebo.

Konferencja zakończyła się pamiątkowym zdjęciem przy kopule obserwatorium.

Autor tekstu: Hanna Kirchhof

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Dodał: Benedykt Perzyński