Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 31.08.2021
„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie edukacyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki

„Poznaj Polskę” to nowe przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Wyparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł; dwudniowej – do kwoty 10 tys. zł; trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

Szczegóły na stronie internetowej MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Dodał: Benedykt Perzyński