Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.01.2023
Promocja czytelnictwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

W związku z podpisaną w dniu 30 marca 2022 r. umową pomiędzy Powiatem Działdowskim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację działania w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” wsparciem finansowym zostały objęte: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 18 750,00 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu 15 000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego 3 750,00 zł. II LO w Działdowie otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000,00 zł, natomiast Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie kwotę 3 750,00 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania dokonano zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz nowych elementów wyposażenia do bibliotek tj. regałów bibliotecznych i bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych, a także zrealizowano wiele ciekawych działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia grupkę młodych uczestników jednego ze spotkań promocyjnych/

Dodał: Benedykt Perzyński