Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.01.2023
Wsparcie w ramach programu „AKTYWNA TABLICA” dla II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie

18 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Tym razem wsparciem finansowym objęte zostało II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie.
Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 17 500,00 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu 14 000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego wyniósł 3 500,00 zł.
W ramach ww. kwoty II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie zakupiło monitor interaktywny dający nauczycielom wiele możliwości prezentowania danych podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych. Z kolei dla uczniów lekcje prowadzone przy użyciu monitora stały się atrakcyjniejsze i ciekawsze w porównaniu do metod tradycyjnych, co zwiększa zainteresowanie lekcją oraz pozwala na efektywniejsze przyswajanie wiedzy.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia tablicę interaktywną/

Dodał: Benedykt Perzyński