Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.04.2022

W 2022 roku Powiat Działdowski pozyskał wsparcie finansowe od Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 70 876,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowanie MEiN stanowi 80% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym, natomiast pozostałe 20% w wysokości 17 719,00 zł stanowi finansowy wkład własny Powiatu Działdowskiego.

Przedsięwzięcie MEiN „Poznaj Polskę”
Dodał: Benedykt Perzyński