Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.10.2021
Spotkanie dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

25 października br. w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Działdowie odbyło się spotkanie dyrektorów poradni  psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa warmińsko–mazurskiego, które poprowadziły: dyrektor nadzoru pedagogicznego Dorota Anuszkiewicz oraz starszy wizytator Anna Zdaniukiewicz z Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu dyrektorów, którzy omówili obecnie istotne zagadnienia dotyczące powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym, po okresie izolacji i nauki zdalnej spowodowanej pandemią:

  • zintensyfikowanie współpracy poradni z placówkami oświatowymi w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających,
  • wzmożenie współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w obszarze problemów zdrowia psychicznego,
  • funkcjonowanie sieci wsparcia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz wspierania nauczycieli, specjalistów i dyrektorów szkół i placówek,
  • realizacja zajęć reintegracyjnych,
  • warsztaty dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach z sytuacją pandemiczną.

Wyżej wymienione zagadnienia stanowią obecnie istotny problem związany z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, który wymaga kierowania do nich adekwatnej oferty wsparcia i pomocy.

W trakcie spotkania była również okazja do zaprezentowania wielu działań promujących Edukację Włączającą (Edukację dla Wszystkich) realizowanych przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Działdowie, które przedstawił dyrektor tej placówki Wojciech Lipka, jak również działania tej poradni wspierające szkoły w specjalistów z zakresu realizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego, które zaprezentowała doradca zawodowy poradni Iwona Karkut.

Nadesłała: Angelika Kordalska

/zdjęcie główne przedstawia grupę uczestników spotkania/

Galeria

Fot: Angelika KordalskaDodał: Benedykt Perzyński