Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 30.11.2022
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

28 listopada 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wręczyli je Wojewoda Artur Chojecki oraz Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Wśród nagrodzonych 219 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego znaleźli się uczniowie naszego liceum i technikum :

Milena Kalwa (liceum ogólnokształcące),

Małgorzata Czaplińska (pięcioletnie technikum w zawodzie technik organizacji turystyki),

Błażej Leśniewski (czteroletnie technikum w zawodzie technik budownictwa).

 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi  uzdolnieniami  w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych przedmiotach wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy lidzbarskim stypendystom oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Nadesłała: Paulina Sekita

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia troje stypendystów/

Fot: ZS w LidzbarkuDodał: Benedykt Perzyński