Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.06.2021
UCZNIOWIE TECHNIKUM w ZESPOLE SZKÓŁ w LIDZBARKU LAUREATAMI KONKURSU W RAMACH PROJEKTU SDiM

W tym roku uczniowie z klasy II b Technikum w Zespole Szkół w Lidzbarku wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Sejm Dzieci i Młodzieży. SDiM to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku, w ramach nowej edycji SDiM, ogłaszany jest konkurs dla uczniów, w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu odbywającym się tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka.

Sejm Dzieci i Młodzieży porusza tematy ważne dla kształtowania postaw młodych Polaków, ponieważ jego głównym celem jest edukacja do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym na zasadach demokratycznych.

Przez lata tematy te dotyczyły aktualnych kwestii społeczno-politycznych, kulturalnych czy gospodarczych, żywo dyskutowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Miały nie tylko poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania demokracji parlamentarnej, ale także inspirować młodzież do aktywnej postawy obywatelskiej, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie, aktualnych problemach. Młodzież dzięki temu ma możliwość wypowiadania swoich opinii, może też mieć wpływ na to, co dzieje się we współczesnej rzeczywistości.

Obecnie były to również tematy i zadania wymagające od uczestników konkursu podjęcia wyzwania, którym jest zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju.

W historii SDiM poruszano takie zagadnienia jak m.in.: prawa dziecka, globalizacja, ekologia, szkoła, samorząd uczniowski, wolontariat oraz wybory parlamentarne. W tym roku uczniowie w dwuosobowych grupach mieli do wyboru – wykonać pracę plastyczną, multimedialną lub pisemną na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Uczniowie z klasy IIb w dwóch grupach wykonali na podany temat 2 prace – pracę plastyczną – Zofia Angryk i Zuzanna Gutowska oraz Błażej Leśniewski i Justyna Kozłowska wypowiedzieli się pisemnie. Praca Błażeja i Justyny została zauważona, zostali laureatami, otrzymali dyplom i nagrody oraz praca ich została opublikowana na stronie sdim.sejm.gov.pl

Uczestnikom projektu dziękujemy za zaangażowanie, a laureatom gratulujemy sukcesu. Jesteśmy dumni, że mamy taką zaangażowaną młodzież, której nie jest wszystko jedno, co dzieje się w naszym środowisku lokalnym, kraju i na świecie.

/Zdjęcie główne przedstawia dwoje uczniów/

Galeria

Fot: Materiał: ZS w LidzbarkuDodał: Benedykt Perzyński